Parkering vid Wakeup Aarhus, M.P. Bruuns Gade


På Wakeup Aarhus, Bruunsgade hänvisar vi till parkeringen i Bruun's Galleri som ligger under hotellet. Infart till parkeringsgaraget sker från Værkmestergade 27. Bruun’s Galleri har ett parkeringsgarage i tre plan med infart på det övre planet (P3). Härifrån kör man via ramper till de övriga två planen (P2 och P1). Elektroniska skyltar visar om det finns lediga parkeringsplatser på varje plan. Det är skyltat till Wakeups utfart på samtliga tre plan. Det finns även 5 platser markerade med Wakeups logga på P1.

Priser

Alla dagar dygnet runt   per påbörjad halvtimme. Det kostar max   per dygn om du löser biljett i automaten vid infart. Kostnaden avräknas i Wakeups reception vid avresa. Vid kreditkortsbetalning i anläggningen kostar ett dygn  .

Parkering är endast tillåten innanför markeringarna. Parkeringsanläggningen är tv-övervakad, men parkering sker alltid på egen risk. Bruun’s Galleri påtar sig inget ansvar vid olyckor, stöld eller skador på personer, bilar, utrustning eller föremål i bilen. Om du vill ha mer information om parkeringsanläggningen kan du kontakta JustPark på: info@justpark.dk

Viktigt

Frihöjden i garaget är 2,05 meter. Garaget har öppet dygnet runt. Mellan kl. 00:30 och kl. 06:30 går det endast att nå den parkerade bilen till fots via utfartsöppningen.

Mellan kl. 00:30 och kl. 06:30 kan du endast betala med kreditkort vid utfarten.