Cookie Policy and Data Protection Policy – Arp-Hansen Hotel Group A/S

Uppdaterat den 15 maj 2018

Behandling av personuppgifter

Som ett naturligt led i Arp-Hansen Hotel Group A/S (”Arp-Hansen Hotel Group”) aktiviteter och marknadsföringen av Arp-Hansen, däribland Arp-Hansen Hotel Groups hotell, sker behandling av personuppgifter om våra gäster och besökare på våra webbplatser. Det är Arp-Hansen Hotel Groups policy att det ska råda öppenhet om denna behandling. Den här policyn beskriver därför hur Arp-Hansen Hotel Group behandlar de personuppgifter som samlas in i samband med din vistelse på ett hotell i Arp-Hansen Hotel Group samt genom användning av våra hotells webbplatser, däribland på www.arp-hansen.dk

1. Registeransvarig

Det är Arp-Hansen Hotel Group A/S, org.nr 54399219, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, som är registeransvarig för den insamling och behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

2. Insamling av personuppgifter

Arp-Hansen samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om dig i samband med ditt besök på Arp-Hansen Hotel Groups hotell samt när du använder våra webbplatser. Du kommer alltid att bli informerad i samband med insamling av dina personuppgifter. De här personuppgifterna utgörs ofta av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kreditupplysningar samt information om din vistelse på Arp-Hansen Hotel Group, preferenser, konsumtion, o.s.v.  

I samband av tillhandahållande av personuppgifter framgår det alltid om detta är frivilligt eller om personuppgifterna krävs för genomförandet av den önskade åtgärden, till exempel bokning av hotellvistelse.  

Uppgifterna samlas i första hand in direkt från dig, men vi kan även få uppgifter från andra källor, däribland fristående leverantörer av bokningstjänster.

3. Varför behandlar Arp-Hansen dina personuppgifter?

Arp-Hansen behandlar personuppgifter om dig i följande syften:

Bokning av hotellvistelse

För att kunna genomföra bokningen av hotellvistelse behandlar Arp-Hansen Hotel Group uppgifter om dig som behövs för att uppfylla avtalet, till exempel ber vi dig om din e-postadress så att vi kan skicka dig ett kvitto på ditt köp.  

När du bokar vistelser via våra webbplatser behandlas dina kreditkortsupplysningar av vår betalningsleverantör.

Vistelse på Arp-Hansen Hotel Group

Arp-Hansen Hotel Group behandlar och sparar uppgifter om dig i samband med din vistelse hos oss och erbjuder dig de tjänster som du har beställt. Vi samlar in och behandlar dina uppgifter så att vi har möjlighet att ge dig den bästa upplevelsen under din vistelse på Arp-Hansen Hotel Group och den bästa möjliga servicen även vid framtida vistelser.  

I vissa fall är vi i dokumentationssyfte skyldiga att be dig visa ID i form av ett pass eller liknande.

Kundnöjdhetsundersökningar

Om du har tillhandahållit din e-postadress i samband med bokningen av din vistelse hos Arp-Hansen Hotel Group, kan vi i vissa fall efter avslutad vistelse skicka dig ett mejl med en länk till en kundnöjdhetsundersökning. Vi behandlar dina svar på denna i syfte att förbättra våra tjänster.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Om vi har fått ditt föregående samtycke till detta kommer Arp-Hansen Hotel Group behandla dina personuppgifter för att skicka e-post och nyhetsbrev från Arp-Hansen Hotel Group med bl.a. aktuella medlemsfördelar och -erbjudanden, information om evenemang och rabatter hos Arp-Hansen. Om du inte längre önskar motta dessa mejl och nyhetsbrev kan du när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta prenumerationen genom att mejla till info@arp-hansen.dk eller genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet.

Vi använder Facebook-pixlar för att samla in data om ditt beteende på vår webbplats. Syftet med insamlingen är att målinrikta vår marknadsföring på Facebook för de besökare som har besökt vår webbplats och som även har en Facebook-profil. Denna behandling sker mot bakgrund av Arp-Hansen Hotel Groups legitima intresse av att kunna visa dig relevanta erbjudanden och nyheter.

Övervakning

Arp-Hansen Hotel Group genomför videoövervakning i våra lokaler. Videoövervakningen sker mot bakgrund av Arp-Hansen Hotel Groups legitima intresse av att förebygga brottslighet samt att kunna garantera säkerheten för våra gäster. Arp-Hansen Hotel Group har satt upp skyltar i de områden som videoövervakas.  

Inspelningarna kan endast rekvireras och granskas i händelse av misstanke om brottsliga handlingar eller i samband med intern/extern kontroll. Inspelningarna kan även bli granskade i händelse av utredning av säkerhetsrelaterade händelser.

I händelse av brottsliga handlingar eller misstanke om brottsliga handlingar, kan inspelningarna överlämnas till polisen eller om sådan överlämning krävs i enlighet med gällande lagstiftning.

Kundservice och kommunikation

När du vänder dig till kundservice eller i något annat sammanhang kommunicerar med Arp-Hansen Hotel Group, samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar i syfte att behandla ditt ärende. Vi uppmanar dig att inte tillhandahålla känsliga personupplysningar såvida dessa inte är absolut nödvändiga för behandlingen av ditt ärende. I sådant fall bör uppgifterna endast skickas i starkt krypterad form om du mejlar dem.

Användning av webbplats

Arp-Hansen Hotel Group har tillgång till uppgifter om besökare på webbplatsen samt besökarnas användning av webbplatsen och dennas funktioner. 

Vid ditt besök på Arp-Hansen Hotel Groups webbplats samlar vi in följande uppgifter om dig:

  • De sidor du har besökt, när och hur länge
  • Användarbeteende
  • Webbläsartyp
  • IP-adress

Behandlingen av insamlande data sker mot bakgrund av Arp-Hansen Hotel Groups legitima intresse av att få kunskap om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används i syfte att förbättra webbplatsen. Utöver detta använder vi data om alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som kollektiv använder webbplatsen. Även denna information använder vi i syfte att förbättra webbplatsen. Vi kan inte se varifrån du kommer eller varthän du beger dig härnäst på internet när du lämnar vår webbplats. Vidare samlar vi in information om vilka produkter våra användare, som kollektiv, föredrar. Denna information används också i syfte att förbättra webbplatsen.

Andra syften

Förutom ovanstående syften kan Arp-Hansen Hotel Group även behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla krav i gällande lagstiftning eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4. Med vem delar Arp-Hansen Hotel Group dina personuppgifter?

Överföring av dina personuppgifter till tredje part kan ske om du har gett ditt samtycke till detta. Överföring kan vidare ske om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal som du är en part i, till exempel i samband med bokning av en resa. Under vissa omständigheter och i enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att överlämna personuppgifter till offentliga myndigheter eller polisen. Till exempel kan uppgifter överlämnas till polisen vid misstanke om kortbedrägeri.  

Arp-Hansen Hotel Group överlämnar i vissa fall dina personuppgifter till Arp-Hansen Hotel Groups leverantörer som levererar tjänster å Arp-Hansen Hotel Groups vägnar, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev och lojalitetsprogram. Dessa leverantörer behandlar enbart personuppgifterna å Arp-Hansen Hotel Groups vägnar och i överensstämmelse med Arp-Hansen Hotel Groups instruktioner och kan således inte behandla personuppgifter för egna ändamål.

5. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du har gett Arp-Hansen Hotel Group. Vi raderar då dina personuppgifter såvida vi inte har något annat legitimt skäl för att fortsätta behandlingen. Återkallande av samtycke kan dock medföra att vi inte längre kan erbjuda dig samma produkter och tjänster.

Återkallande av samtyckte till vårt nyhetsbrev kan ske via avregistreringslänken direkt i nyhetsbrevet.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få insikt i vilka uppgifter Arp-Hansen Hotel Group har om dig och i vilket syfte behandling av dessa uppgifter sker. Du har vidare rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, däribland för profilering och rätt att kräva rättelse, radering eller blockering av uppgifter som är felaktiga, vilseledande eller på liknande sätt behandlade i strid med gällande lagstiftning, alternativt kräva begränsning av behandlingen.

Utöver detta har du i vissa fall rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som Arp-Hansen Hotel Group har registrerade, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format samt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.   

Om du önskar använda dig av någon av dessa rättigheter kan du kontakta:

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Att.: Torben Kristensen
Nybrovej 75
2820 Gentofte, Danmark

E-post: info@arp-hansen.dk
Telefon: +45 4597 0500

7. Säkerhet

Arp-Hansen Hotel Group lägger stor vikt vid att alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och att uppgifterna endast behandlas av medarbetare som har fått instruktioner om hur personuppgifter ska behandlas för att undvika att uppgifter förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem.

8. Lagring av personuppgifter

Arp-Hansen säkerställer erforderlig uppdatering av lagrade uppgifter så att personuppgifterna alltid är korrekta.

Dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för Arp-Hansen att behandla eller lagra dem för användning i ovanstående syften eller mot bakgrund av annat legitimt syfte, däribland mot bakgrund av gällande lagstiftning eller i syfte att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Inspelningar från videoövervakning i syfte att förebygga brottslighet raderas eller anonymiseras senast 30 dagar efter att inspelningen ägde rum, såvida det inte är nödvändigt för Arp-Hansen att spara inspelningarna i syfte att behandla en konkret tvist, till exempel i samband med utredning av brottslighet eller andra olagliga handlingar. Inspelningar från videoövervakning i andra syften raderas när det inte längre föreligger något sakligt syfte i att uppgifterna sparas.

Uppgifterna kan även lagras längre i anonymiserad form, d.v.s. så att det inte längre är möjligt att härleda uppgifterna tillbaka till dig.

9. Länkar till andra webbplatser, m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som tillhör andra bolag eller för deras rutiner vad avser insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa ägarnas policy vad avser skyddet av personuppgifter och andra relevanta policyer.

10. Kontakt

Om du har frågor eller vill klaga på behandlingen av personuppgifter kan du som medlem alltid kontakta Arp-Hansen via mejl eller på ovan angivet telefonnummer. Du kan även kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Köpenhamn K, Danmark. 

Version 1.0, 15 maj 2018

 

Cookie policy

We use cookies on our website www.wakeupcopenhagen.se in accordance with this cookie policy.