”Årets bästa energiutnyttjande 2016”

Juni 2017

Wakeup Copenhagen, Borgergade, får diplom för ”Årets bästa energiutnyttjande 2016” av HOFOR 

På Wakeup Copenhagen är vi stolta över att ha fått priset för ”Årets bästa energiutnyttjande 2016”, som överlämnades av Köpenhamns distributionsbolag HOFOR i juni 2017. Priset går till vårt Wakeup Copenhagen-hotell på Borgergade som 2016 uppnådde ett ovanligt bra energiutnyttjande och som har bidragit mycket positivt till att minska koldioxidutsläppen i Köpenhamn. För att optimera energiutnyttjandet och bidra till ett grönare Köpenhamn använder Wakeup Copenhagen på Borgergade HOFOR fjärrkylning. 

På Wakeup Copenhagen uppskattar vi de många stora fördelar som fjärrkylningslösningen har, såväl miljömässigt som ekonomiskt och driftsmässigt. Först och främst kan vi bidra till en grönare huvudstad genom att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt finns flera ekonomiska fördelar där vi kan minimera drifts- och underhållskostnaderna, eftersom all drift och distribution sker centralt i HOFOR:s fjärrkylningscentraler. Tack vare vår lyckade mission om att optimera energiutnyttjandet har vi av HOFOR utsetts till den mest koldioxidsparande kunden bland hela 40 företagsbyggnader i Köpenhamn, och vi är stolta över att ha bidragit extra till att förverkliga visionen om ett koldioxidneutralt Köpenhamn år 2025.