Hotell Wakeup på Borgergade – Årets bästa energiutnyttjande

”Årets bästa energiutnyttjande 2016”

Wakeup Copenhagen, Borgergade, får diplom för ”Årets bästa energianvändning 2016” av HOFOR


Juni 2017

På Wakeup Copenhagen är vi stolta över att ha fått priset för ”Årets bästa energianvändning 2016”, som överlämnades av Köpenhamns distributionsbolag HOFOR i juni 2017.
Priset går till vårt Wakeup Copenhagen-hotell på Borgergade som 2016 kunde uppvisa enastående resultat beträffande hotellets energianvändning och har bidragit mycket positivt till att minska koldioxidutsläppen i Köpenhamn.
För att optimera energianvändningen och bidra till ett grönare Köpenhamn använder Wakeup Copenhagen på Borgergade HOFOR fjärrkylning.

På Wakeup Copenhagen uppskattar vi de många stora fördelar som fjärrkylningslösningen har, såväl miljömässigt som ekonomiskt och driftsmässigt. Först och främst kan vi bidra till en grönare huvudstad genom att minska CO2-utsläppen. Samtidigt finns flera ekonomiska fördelar där vi kan minimera drifts- och underhållskostnaderna, eftersom all drift och distribution sker centralt i HOFOR:s fjärrkylningscentraler.
Tack vare vår lyckade mission att optimera energianvändningen har vi av HOFOR utsetts till den mest koldioxidsnåla kunden bland hela 40 kommersiella fastigheter i Köpenhamn, och vi är stolta över att ha bidragit extra till att förverkliga visionen om ett koldioxidneutralt Köpenhamn år 2025.