Billigt och modernt hotell i Köpenhamn med den gröna nyckeln

Green Key-certifiering

Våra Wakeup Copenhagen-hotell i Köpenhamn och Århus har Green Key-certifierats. Green Key är gästens garanti för att ha valt ett hotell som tar hänsyn till miljön.

Vår miljöpolicy:

För att kunna leverera gästupplevelser med hög komfort kommer vi på Wakeup Copenhagen att fortsätta med och dessutom utöka våra insatser för miljön genom att:

 • Minska mängden avfall och avfallsmaterial samt reducera vatten- och energiförbrukningen så mycket som möjligt.
 • Använda varor som ger minimal miljöbelastning.
 • Kräva att våra leverantörer tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller miljökraven i Green Key-certifieringen.
 • Hjälpa våra gäster att hitta hälsosamma och gröna aktiviteter när de vistas på våra hotell – bland annat erbjuder vi cykeluthyrning eftersom cykel är det bästa sättet att uppleva Köpenhamn och Århus på.
 • Fokusera på miljöfrågor och i fortsättningen sätta upp nya miljömål i en öppen och positiv dialog med kunder, medarbetare, myndigheter, leverantörer, organisationer och andra intressenter.

Miljöåtgärder:

Förutom att följa vår egen miljöpolicy och Green Key-villkoren vidtar vi också många andra miljöåtgärder.

Visste du detta om oss?

 • Vi har gröna sedumtak (takplanteringar).
 • Alla våra rengöringsmedel, tvålar och schampon är miljömärkta.
 • Vi har cykeluthyrning för våra gäster på alla hotell.
 • Vårt linne tvättas på ett miljömärkt tvättföretag.
 • Vi hjälper våra gäster extra intensivt med att utnyttja kollektivtrafiken och hitta gröna löpstråk i området.
 • Våra restauranger är 100 % rökfria.
 • Vi har infört klimatreglering.
 • 100 % av alla våra rum är rökfria.
 • Alla badrum har snålspolande kranar installerade. Gästerna upplever en mjuk och skön vattenstråle, trots att förbrukningen bara är hälften så stor jämfört med en vanlig kran.
 • Vi samlar in regnvatten till den bevattningsanläggning som ska finnas för vår framtida trädgård.
 • Vi har övergått till elektronisk faxmottagning och dokumentarkivering istället för att arkivera allt i pappersform.
 • Allt papper och broschyrmaterial är miljömärkt.
 • Varje gång vi byter en glödlampa byter vi till en lågenergilampa (där det är möjligt).
 • Minst 5 % av våra livsmedel är ekologiska.