E-fakturering

Arp-Hansen Hotel Group har infört elektronisk fakturahantering. Efter den 1 februari 2015 accepterar vi inte längre pappersfakturor.

Vid fakturering av varor och tjänster till Arp-Hansen Hotel Group med tillhörande dotterbolag ska elektroniska fakturor användas. Läs mer om faktureringen och kraven på fakturornas innehåll i vår Implementeringsguide E-fakturering.

Arp-Hansen Hotel Groups målsättning är att sänka kostnaderna för vårt bolag och för dig som leverantör. Det nya systemet ger dessutom kortare handläggningstid och högre kvalitet samtidigt som vi gör en insats för miljön.

Ladda ner implementeringsguiden här