Hållbarhet i Arp-Hansen Hotel Group

Hållbar turism

Inom Arp-Hansen Hotel Group arbetar vi för att främja och utveckla hållbar turism. Det gör vi genom att integrera ansvarsfull förbrukning och produktion i verksamhet. Det gäller i vårt val av leverantörer och samarbetspartner och inte minst i vårt eget agerande.

Vi kräver att våra leverantörer och samarbetspartner åtar sig att uppfylla vår Code of Conduct. Vår medarbetare agerar med utgångspunkt från våra hållbarhetsprinciper som främjar rätt tankesätt.

Globala mål och miljömärkningar

Vi använder FN:s globala mål som ledstjärna med särskilt fokus på mål nummer 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 8 (Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt) samt 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Det är här vi känner att vi i förhållande till vårt arbete kan göra den största och mest märkbara skillnaden.

Som komplement till de globala målen arbetar vi med en rad miljömärkningar och certifieringar. De förpliktigar oss på ett mycket konkret sätt till handlingar som är mätbara, så att vi kan se om våra åtgärder skapar önskad effekt.

Produkter märkta med EU-Blomman och Svanen

EU-Blomman och Svanen är Danmarks officiella miljömärkning. Märkningarna fokuserar på den samlade miljöbelastningen från produktion och konsumtion. Det betyder stränga miljökrav under alla faser av en produkts livscykel, bland annat stränga krav vad gäller användning av kemikalier.

Inom Arp-Hansen Hotel Group använder vi Svanenmärkningen på tvål, schampo, lotion och maskindiskmedel. När det gäller tvål och lotioner är alla produkter Svanenmärkta. 

Inom Arp-Hansen Hotel Group använder vi EU-Blomman för att komplettera Svanenmärkningen på våra pappershanddukar.

Fokusområden

Mer konkret har vi fem strategiska fokusområden där vi har bra dataunderlag och därför kan se att vi kan göra skillnad på allvar. Genom att till exempel byta behållare för tvål, schampo och lotioner kan vi eliminera 1 350 000 behållare om året.

Arp-Hansen Hotel Group består av privatägda och centralt belägna hotell som omfattar:

Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen Island, Gentofte Hotel och Wakeup Copenhagen Hotels samt Steel House Copenhagen och Next House Copenhagen.

De fem fokusområdena är:

  • Avfallssortering
  • Från källvatten till kranvatten
  • Från små plastbehållare till större behållare
  • Ökat fokus på Det Økologiske Spisemærke och Green Restaurant
  • Ytterligare reduktion av matspill

Vi är på god väg, men ...

I takt med att vi skördar erfarenheter och blir inspirerade av andras arbete, är det möjligt att vi kompletterar med fler fokusområden. Med vår hållbarhetsstrategi och konkreta initiativ känner vi att vi är på god väg.

Men det är inte samma sak som att vi vet allt. Med andra ord hör vi gärna från dig om du har idéer eller input på hur vi kan göra ännu mer.